นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กำลังจะมีการฉีดวัคซีนโควิด หลังพิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยหลังการฉีดจะติดตามและเฝ้าระวังผลข้างเคียงด้วย เป้าหมายในการฉีดเพื่อให้คนไทยมีภูมิต้านทานโรค จะตัดการแพร่ระบาดได้


กำหนดฉีดวัคซีน 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 จำนวน 2 ล้านโดส กุมภาพันธ์ - เมษายน จำนวน 1.32 ล้านคน ในพื้นที่เสี่ยงสูง 5 จังหวัด

ระยะที่ 2 จำนวน 26 ล้านโดส ฉีดช่วง พฤษภาคม - มิถุนายน กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ

ระยะที่ 3 ปลายปี 2564 ถึงต้นปี 2565 ฉีดประชาชนทั่วไปให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยกระจายไปอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ

โดยจะเริ่มเปิดลงทะเบียนตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงที่จะฉีดวัคซีนปลายเดือนมกราคม กับต้นเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีการทำความเข้าใจซักซ้อมการฉีดวัคซีน เช่น การขนส่ง การเก็บรักษา และการเฝ้าระวังที่ไม่พึงประสงค์


ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ข้อมูล COVID-19