เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  สวนป่าดอยบ่อหลวง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.เชียงใหม่ ประกาศ "งด" ให้บริการลานกางเต็นท์และการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ โดยไม่มีกำหนดทั้งนี้ โซนบ้านพัก "เปิดให้บริการตามปกติ" สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองบ้านพักไว้แล้ว ตามเงื่อนไขดังนี้

นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด สามารถเข้าพักได้ตามปกติ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ทางหน่วยงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

1. กรณีเลื่อนวันเดินทาง สามารถขอเลื่อนวันเข้าพักได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

2. กรณียกเลิก

2.1 หากยกเลิกการเข้าพักและขอคืนเงินค่ามัดจำ ต้องแจ้งก่อนวันที่เข้าพักไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยให้ท่านดำเนินการทำหนังสือ (เจ้าหน้าที่มีแบบฟอร์มให้ ติดต่อขอรับได้ในinboxนะคะ ) หรือบันทึกแจ้งความประสงค์เพื่อขอยกเลิกการเข้าพัก และขอคืนเงินมัดจำ พร้อมระบุธนาคาร-ชื่อบัญชี-หมายเลขบัญชี ที่ต้องการให้โอนเงินคืนค่ะ

2.2 การคืนเงิน จะได้รับยอดเงินคืนร้อยละ 50 จากยอดเงินที่ชำระ และหักค่าธรรมเนียมการโอน

ทั้งนี้จะนับจากวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารตามแบบฟอร์มยืนยันเป็นสำคัญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 092-586-9215

เวลา 9.00-18.00 น. (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)

ที่มา: เพจ Facebook สวนป่าดอยบ่อหลวง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ Doi Bo Luang FIO