หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสองนั้น จังหวัดน่านได้ประกาศปิดสถานที่ท่องเที่ยว ชุมชน หมู่บ้าน และวัดในจังหวัดน่านหลายแห่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน ได้สรุปรายชื่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านที่ได้ประกาศปิดตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 ดังนี้1. หมู่บ้านห้วยโทน อ.บ่อเกลือ ประกาศปิด ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
2. หมู่บ้านสันเจริญ (ดอยสวนยาหลวง) อ.ท่าวังผา ประกาศปิดตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
3. น้ำตกตาดหลวง อช.ดอยภูคา ต.อวน อ.ปัว ประกาศปิดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
4. ระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน เป็นการชั่วคราว
5. วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา ประกาศปิด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
6. วัดภูมินทร์ อ.เมืองน่าน ประกาศปิด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
7. หมู่บ้านสะปัน ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ ประกาศปิด ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
8. วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ.เมืองน่าน ประกาศปิด ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
9. วัดมิ่งเมือง ประกาศปิด ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
10. วัดศรีพันต้น อ.เมืองน่าน ประกาศปิด ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
11. วัดหัวข่วง อ.เมืองน่าน ประกาศปิด ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
12. วัดอรัญญาวาส อ.เมืองน่าน ประกาศปิด ตั้งแต่วันที่ 6-20 มกราคม 2564
13. วัดนาวงค์ อ.ปัว ประกาศปิด ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
14. วัดศรีมงคล (ก๋ง) ต.ยม อ.ท่าวังผา ประกาศปิดตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
15. วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง ประกาศปิดตั้งแต่วันที่ 6-10 มกราคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
16. วัดหนองแดง อ.เชียงกลาง ประกาศปิด ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
17. วัดบ่อแก้ว อ.นาหมื่น ประกาศปิดตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
18. หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
19. อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อำเภอบ่อเกลือ ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง นับแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
20. อุทยานแห่งชาติขุนสถาน อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง นับแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

21. อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง  นับแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
22. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานทั้งหมด นับแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
23. เทศบาลเมืองน่าน ประกาศงดจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน อ.เมืองน่าน ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป


ขอบคุณที่มาจาก: เพจ Facebook TAT NAN ททท.สำนักงานน่าน
และ เพจ Facebook เสน่ห์น่านวันนี้