ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารขอเดินทางข้ามจังหวัด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 5 จังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสมุทรสาครดาวน์โหลดที่นี่ : https://chill.travel/399WH2Y


การขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ไหนได้บ้าง?

1.ประชาชนทั่วไป สามารถขอได้ที่ ที่ว่าการอำเภอสำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่

2.พนักงานบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน ให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท ห้าง ร้าน หรือโรงงานเป็นผู้รับรอง

3.หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง


โดยผู้มีอำนาจออกใบรับรองจะเป็นผู้พิจารณา ระยะเวลาให้เหมาะสมกับการขออนุญาตเดินทางในแต่ละครั้ง

(ขอบคุณรูปภาพจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)


ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์