สำหรับใครที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงแต่อยากตรวจโควิด-19 มาดูกันว่าแต่ละโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้าง มาดูเลย!ราคาตรวจโควิด-19 ของแต่ละโรงพยาบาล (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ควรสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรงอีกครั้ง)


โรงพยาบาลรัฐบาล

 • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท โทรศัพท์ 02-521-0943-5
 • สถาบันบำราศนราดูร ค่าใช้จ่าย 2,500-3,500 บาท โทรศัพท์ 02-951-1170
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ค่าใช้จ่าย 3,000-6,000 บาท ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ผู้ตรวจ โทรศัพท์ 02-649-4000
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี ค่าใช้จ่าย คนไทยไม่เกิน 2,500 บาท ชาวต่างชาติไม่เกิน 3,500 บาท โทรศัพท์ 02-201-1000
 • โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท โทรศัพท์ 02-306-9199
 • โรงพยาบาลราชวิถี ค่าใช้จ่าย ราคา 3,000 – 6,000 บาท โทรศัพท์ 02-206-2900

โรงพยาบาลเอกชน

 • โรงพยาบาลบางปะกอก 9 ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท โทรศัพท์ 02-109-9111
 • โรงพยาบาลพญาไท 2 ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท โทรศัพท์ 02-271-6700
 • โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท โทรศัพท์ 02-998-9999
 • โรงพยาบาลเปาโล ค่าใช้จ่าย คนไทย 5,500 ต่างชาติ 7,000 บาท โทรศัพท์ 02-271-7000
 • โรงพยาบาลราชธานี ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล) โทรศัพท์ 089-788-9606
 • โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ค่าใช้จ่าย ราคา 7,500 บาท โทรศัพท์ 02-265-7777
 • โรงพยาบาลพญาไท 3 ค่าใช้จ่าย ราคาประมาณ 6,100 บาท โทรศัพท์ 02-467-1111
 • โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ค่าใช้จ่าย ราคาประมาณ 9,900 บาท โทรศัพท์ 02-419-1000
 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ค่าใช้จ่าย ราคา 5,000 - 10,000 บาท โทรศัพท์ 02-625-9000
 • โรงพยาบาลพระราม 9 ค่าใช้จ่าย 8,000 - 10,000 บาท โทรศัพท์ 02-202-9999
 • โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล ค่าใช้จ่าย ราคา 5,000 บาท ขึ้นไป โทรศัพท์ 02-279-7000
 • บริษัท VFS บริการตรวจโควิด-19 ที่บ้าน (เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ) ค่าใช้จ่าย 2,850 บาท ส่งผลทาง mail (ส่งเอกสารการตรวจทางไปรษณีย์ 150 บาท) จองการตรวจผ่านทางลิงค์ : https://chill.travel/3hN4Jmi โทรศัพท์ 02-118-7019