โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ประกาศว่า หากท่านใดสงสัยว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง และสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID -19 ได้


1.สำหรับผู้ที่มีประวัติหรือมีผู้ใกล้ชิดเดินทางไป จ.สมุทรสาคร

2.เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือได้รับการวินิจฉัยยืนยันจากแพทย์

3.คนไทยทุกคนทุกสิทธิ์ของการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการ, ประกันสังคม และบัตรทอง

  • ผู้ที่เข้าเกณฑ์สามารถตรวจหาเชื้อ COVID -19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • กรณีไม่เข้าเกณฑ์ สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID -19  ในราคา 3,000 บาท


เปิดให้บริการตรวจ : เวลา 09:00 - 17:00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :


ที่มา : รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์