เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สันหนอกวัว อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี เริ่มเปิดจองให้เดินป่าเขาสันหนอกวัวประจำเดือนมกราคม 2564 ในวันนี้ (23 ธันวาคม 63) โดยจำกัดนักท่องเที่ยววันละไม่เกิน 10 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 7 คนเท่านั้น


ฤดูกาลท่องเที่ยว สันหนอกวัว อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี เป็นหนึ่งในภูเขาสุดโหดกับระยะทางเกือบ 10 กิโลเมตร สูงที่สุดในกาญจนบุรีเลยก็ว่าได้


ตารางเดินเขาสันหนอกวัวประจำเดือนมกราคม 2564 (ตามปฏิทินตัวเลขสีแดง)

(ขอบคุณรูปภาพจาก : อุทยานแห่งชาติเขาแหลม - Khao Laem National Park)

1.อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเปิดจองกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ สันหนอกวัว ทางโทรศัพท์ : 034 510 431 ในเวลาราชการ 09.00 – 16.00 น. เท่านั้น (1 สาย จองได้ 1 กลุ่มเท่านั้น)


2.นักท่องเที่ยวที่จะมาเป็นกลุ่ม/คณะ จำกัดกลุ่มละไม่เกิน 7 คน และให้ผู้จองรวบรวมสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของสมาชิกในกลุ่มให้ครบ พร้อมจัดเรียงเอกสารและส่งมาทางไลน์ในครั้งเดียว (ไม่ให้ทยอยส่ง เนื่องจากมีข้อความไลน์จำนวนมาก) และสามารถจองได้ 1 กลุ่ม/คณะ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น ให้จัดทำในรูปแบบไฟล์ Word หรือ PDF มาที่ไลน์ ID : khalaem_np ภายในวันกัดไปหลังจากที่จองได้ โดยกำหนดส่งได้ถึงเวลา 16:30 น. พร้อมทั้งโทรมายืนยันก่อนเดินทาง 2 วัน หากไม่มีการจัดส่งเอกสารดังกล่าว และไม่โทรมายืนยันการเดินทาง ทางอุทยานจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเดินป่าศึกษาธรรมชาติสันหนอกวัว และขอตัดสิทธิในการเดินทางโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


3.ในวันเดินทางขึ้นขาสันหนอกวัว ให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนก่อนขึ้นเขา ณ จุดชมวิวป้อมปี่ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08:30 - 09:30 น. เท่านั้น (ให้นักท่องเที่ยววางแผนในการเดินทางให้รอบคอบหากท่านมาจากต่างจังหวัดแนะนำให้มานอนค้างที่จุดชมวิวป้อมหรือสถานที่ใกล้เคียงก่อน 1 คืน เนื่องจากที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่ออกเดินทางในตอนเช้าของวันที่จะเดินป่าฯ มาไม่ทันเวลาที่กำหนด)


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : อุทยานแห่งชาติเขาแหลม - Khao Laem National Park