สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และมีประวัติเดินทางไปยังตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นมา ทางกทม.ขอให้ประเมินความเสี่ยง สัมผัสกับผู้ติดเชื้อได้ที่เว็บไซต์ : http://bkkcovid19.bangkok.go.th/


โดยต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการคัดกรองผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19หากประเมินพบว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อไปสอบสวนโรคทันที หรือหากสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนสำนักอนามัย โทรศัพท์ : 022457597, 0943860051 และหากต้องการขอรับการตรวจโควิด-19 สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุกโรงพยาบาลพร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง


รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ลูกจ้างและพนักงานโดยเฉพาะชาวต่างชาติ สามารถเข้าไปประเมินความเสี่ยงผ่านเว็บไซต์ได้เช่นกัน


ที่มา : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang