กรุงเทพมหานคร ตั้งจุดตรวจคัดกรองเส้นทางหลักที่เป็นรอยต่อจังหวัดสมุทรสาคร ในการผ่านเข้า-ออก ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 เน้นเฝ้าระวังเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ โดยในจุดนี้จะมีการสุ่มตรวจบัตรประจำตัวประชาชนและวัดไข้

จุดตรวจมีดังนี้

1.ถนนบรมราชชนนี ที่แยกพุทธมณฑลสาย 3

2.ถนนเพชรเกษม หน้า ม.เอเชียฯ

3.ถนนพระราม 2 ปากซอย 92 เขตบางขุนเทียน

4.ถนนบางขุนเทียนชายทะเล หน้า รร.คลองพิทยาลงกรณ์


โดยการตั้งจุดตรวจจัดกำลังสลับสับเปลี่ยนตลอด 24 ชม. ซึ่งทางกรุงเทพฯ จะออกระเบียบข้อกำหนดต่างๆ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานออกมาเพิ่มเติม