กรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรม ‘ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย’ ให้บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทางฟรี! ตลอดเดือนธันวาคม 63 เชิญชวนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางวิถีใหม่อย่างปลอดภัย เตรียมความพร้อมของรถก่อนการเดินทางช่วงปีใหม่


โดยให้บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทาง กว่า 20 รายการ โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น

1.การตรวจระบบเบรก

2.การตรวจสภาพยาง

3.การตรวจอุปกรณ์ปัดน้ำฝน

4.การตรวจระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง

5.การตรวจท่อยาง หม้อน้ำและรอยรั่ว

6.การตรวจการทำงานของไฟส่องสว่าง/ไฟสัญญาณต่าง

นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟ หรืออะไหล่ต่างๆ โดยไม่คิดค่าบริการ ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมกว่า 2,000 แห่ง หรือสังเกตป้ายประชาสัมพันธ์ ‘ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย’


ระยะเวลา : ตลอดเดือนธันวาคม 2563

พิกัด : ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมกว่า 2,000 แห่ง หรือสังเกตป้ายประชาสัมพันธ์ ‘ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย’


รวมถึงขยายเวลาเปิดบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จนถึงเวลา 18:00 น. ทุกวันทำการ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ