ข่าวดี สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีคลินิกบัตรทองถูกยกเลิกสัญญาฯ ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดหน่วยบริการแห่งใหม่ให้กับประชาชนในกทม. กว่า 1 แสนคน


สามารถตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองได้ที่ : https://chill.travel/3oQQZcD


รายชื่อหน่วยบริการแห่งใหม่

1.เขตป้อมปราบฯ

- คลินิกเวชกรรมปราการ

2.เขตพญาไท

- ศิริมาราคลินิกเวชกรรม

3.เขตราชเทวี

- เพชรบุรี 7 สหคลินิก

4.เขตสัมพันธวงศ์

- ศิริวัฒนาคลินิกเวชกรรม

5.เขตบางเขน

- บางเขนการแพทย์คลินิกเวชกรรม

- บางเขนสหคลินิก

- คลินิกเวชกรรมิตรสายหยุด

6.เขตลาดพร้าว

- คลินิกเวชกรรมลาดปลาเค้า 37

7. เขตมีนบุรี 

- เมืองธรรมคลินิกเวชกรรม สาขาราม 201

- หทัยราษฎร์คลินิกเวชกรรม

8.เขตคลองสาน

- คลินิกเวชกรรมเอมมิตรการแพทย์

9.เขตทวีวัฒนา

- เกษมวัฒนาคลินิกเวชกรรม

10.เขตบางแค

- คลินิกเวชกรรมสินเนรมิต

10.เขตสาทร

- อยู่ดีมีสุขคลินิกเวชกรรม

11.เขตดอนเมือง

- ศรีดอนเมืองคลินิกเวชกรรม

- สรณคมน์คลินิกเวชกรรม

- คลินิกเวชกรรมเทพรักษ์

12.เขตบางบอน

- คลินิกเวชกรรมบางบอน 19

13.เขตประเวศ

- พร้อมมงคลคลินิกเวชกรรม สาขารามคำแหง 2

14.เขตยานนาวา

- พร้อมมงคลคลินิกเวชกรรม

15.เขตดินแดง

- เซ็นทรัล เมดิกคลินิกเวชกร สาขาดินแดง (จัดสรรวันที่ 19 พ.ย. 63)

16.เขตหนองแขม

- พุทธสุวรรณคลินิกเวชกรรม

17.เขตบางกอกน้อย

- คลินิกเวชกรรม ศศิการแพทย์

18.เขตสวนหลวง

- สหคลินิกสุวรรณภูมิ เฮลท์เมด

19.เขตหลักสี่

- เกียรติการแพทย์ คลินิกเวชกรรม (สาขาหลักสี่)

- เกียรติการแพทย์ คลินิกเวชกรรม (สาขาชินเขต)

- เกียรติการแพทย์ คลินิกเวชกรรม (สาขาทุ่งสองห้อง)


หากตรวจสอบสิทธิแล้วเป็นสิทธิว่าง สามารถไปรับบริการรักษาพยาบาลได้ที่หน่วยบริการภาครัฐและและเอกชนที่ร่วมโครงการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ใกล้บ้านได้ โดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม.