นั่งรถโบราณ 2 ชั้น ฟรี! ชมความงดงามรัตนโกสินทร์ เที่ยวงานวันพ่อแห่งชาติ รับส่งฟรีจากกองสลากฯ (เดิม) - ถนนสนามไชยตลอดแนวจัดงาน วันนี้ ถึง 6 ธ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 21.00 น.เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เจษฎาเทคนิคมิวเซียม ได้สนับสนุนบัสโบราณ 2 ชั้นเปิดหลังคาจากอังกฤษ เพื่อรับส่งผู้มาเที่ยวงานกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ที่รัฐบาลจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2563

โดยจะจอดรับส่งผู้มาเที่ยวงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เส้นทางระหว่างกองสลากฯ (เดิม) ไปยังถนนสนามไชยตลอดแนว บริเวณการจัดงาน ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. - 21.00 น. 


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : Jesada Technik Museum