ศบศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ 'เราเที่ยวด้วยกัน' เพิ่มสิทธิ์เป็น 15 คืน ขยายเวลาถึง 30 เมษายน 64 เพิ่มตั๋วเครื่องบินเป็น 3,000 บาท/สิทธิ์


มีการปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกันดังนี้

1.ปรับปรุงขอบเขตการใช้สิทธิจำนวนการจองห้องพักจากเดิมประชาชนจองที่พักได้ไม่เกิน 10 คืน(Room night) ต่อ 1 สิทธิ เพิ่มเป็น 15 คืนต่อ 1 สิทธิ

2.ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการถึง 30 เมษายน 2564

3.ปรับปรุงเกณฑ์สนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน จากเดิมรัฐสนับสนุน 40% แต่สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 สิทธิ์ เป็นสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อ 1 สิทธิ์ เฉพาะการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่ภาคท่องเที่ยวพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูง ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย

4.ขยายช่วงเวลาการจองที่พัก จากเวลา 06:00 - 21:00 น. เป็นเวลา 06:00 - 24:00 น.

5.เพิ่มโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตฯ แต่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้

6.อนุมัติให้ธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวสามารถใช้ระบบคูปองออนไลน์ (E-voucher) ได้ ประกอบด้วย ธุรกิจการขนส่งภาคท่องเที่ยว ธุรกิจสปา หรือนวดเพื่อสุขภาพ

7.เพิ่มจำนวนห้องพักในโครงการจากเดิม 5 ล้านคืน เป็น 6 ล้านคืน ทั้งนี้จำนวนห้องที่เพิ่มมาจะสนับสนุนเฉพาะ E-voucher แต่ไม่อุดหนุนเรื่องค่าที่พัก

8.กำหนดหลักเกณฑ์การลาสำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักร้อนในวันธรรมดาเพิ่มได้ 2 วันโดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อใช้สิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เปิดขั้นตอนการใช้สิทธิ์ 'เราเที่ยวด้วยกัน' หลังจากได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ

วิธีจองที่พักในโครงการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ผ่าน Agoda

10 ที่พักชลบุรีสุดปัง ติดทะเล ที่เข้าร่วมเราเที่ยวด้วยกัน

10 ที่พักเขาใหญ่ นอนสบาย ถ่ายรูปปัง ร่วมเราเที่ยวด้วยกัน

15 ที่พักเกาะช้าง เข้าร่วมเราเที่ยวด้วยกัน เริ่มต้น 600 บาท

10 ที่พักเกาะกูด-เกาะหมาก เข้าร่วมเราเที่ยวด้วยกัน

20 โรงแรมเชียงใหม่ เข้าร่วม ' เราเที่ยวด้วยกัน ' ตามไปจองได้เลย

10 ที่พักกาญจนบุรี บรรยากาศดี เข้าร่วมเราเที่ยวด้วยกัน

10 ที่พักน่าน บรรยากาศสุดชิล เข้าร่วมเราเที่ยวด้วยกัน