ประกาศจาก ‘โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์’ จ.เชียงราย ขอให้สิทธิผู้ที่ไปงาน ‘ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์’ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 63 ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนื่องจากผู้เข้ารับการตรวจมีจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลขอใช้นโยบาย Social distancing จัดลำดับคิว

  • กรุณาใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
  • ท่านใดมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที


แบ่งตรวจเป็น 4 รอบ จำกัด 200 คิว/วัน เพื่อลดการแออัดในการเข้ารับการตรวจ

  • รอบที่ 1 คิวที่ 1- 50 รับการตรวจเวลา 09:00 น.
  • รอบที่ 2 คิวที่ 51 - 100 รับการตรวจเวลา 10:00 น.
  • รอบที่ 3 คิงที่ 101- 150 รับการตรวจเวลา 11:00 น.
  • รอบที่ 4 คิวที่ 151 - 200 รับการตรวจเวลา 12:00 น.

ขอความร่วมมือห้ามยืนใกล้กันเพื่อลดระยะห่าง ทางโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอความร่วมมือ เพื่อให้ทุกท่านปลอดภัย


กลุ่มคนที่ไปคือความเสี่ยงต่ำ โดยให้กักตัวดูอาการก่อนตามที่สาธารณสุขประกาศ แต่ถ้ามีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ต้องมาพบแพทย์


ยื่นบัตรประชาชน ที่ คลินิก ARI

1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ เท่านั้น(สำหรับบุคคลที่ไม่ได้ใช้สิทธิ )

เวลาตรวจ 08:00-16:00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 091-8509555


ที่มา : รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์/Kasemrad Sriburin Hospital