นั่งเรือไฟฟ้าฟรี 6 เดือน! เส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม เชื่อมต่อ ล้อ-ราง-เรือ ทั้ง MRT-รถไฟ-เรือด่วนเจ้าพระยา-เรือคลองแสนแสบ เรือจะให้บริการทุกๆ 15 นาที เวลา 06.00-19.00 น.เส้นทางเดินเรือสีเขียวพลังงานไฟฟ้าสายแรกของไทย เส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว! เชื่อมต่อ ล้อ-ราง-เรือ ทั้ง MRT-รถไฟ-เรือด่วนเจ้าพระยา-เรือคลองแสนแสบ โดยจะให้บริการฟรีเป็นเวลา 6 เดือน จากนั้นจะจัดเก็บค่าโดยสารในอัตราไม่เกิน 10 บาท ตลอดสาย


เส้นทางให้บริการเรือไฟฟ้า-คลองผดุงกรุงเกษม (เรือทุกๆ 15 นาที ตั้งแต่ 06.00 - 19.00 น.)

 • ท่าตลาดเทวราช (เชื่อมต่อเรือด่วนเจ้าพระยา เดินทางไปนนทบุรีหรือสาทร)
 • ท่าเทเวศร์
 • ท่าประชาธิปไตย
 • ท่าราชดำเนินนอก
 • ท่านครสวรรค์
 • ท่าแยกหลานหลวง
 • ท่ากระทรวงพลังงาน (เชื่อมต่อเรือคลองแสนแสบ เดินทางไปรามคำแหง)
 • ท่ายศเส
 • ท่านพวงศ์
 • ท่าหัวลำโพง (เชื่อมต่อการเดินทางโดยรถไฟ ที่สถานีหัวลำโพง)
 • ท่าสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง (เชื่อมต่อการเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT ที่สถานีหัวลำโพง)


ที่มา: ผู้ว่าฯ อัศวิน