กองทุนการออมแห่งชาติ ชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อบ้านแม่บ้าน สมัครออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ 100 บาทต่อเดือน ได้รับเงินเพิ่มอีก 100 บาทต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อปีไว้ใช้ในยามเกษียณ อายุ 50 - 60 ปี ก็สมัครได้ มีขั้นตอนยังไงมาดูเลยคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

 • อายุ 15-60 ปี
 • สัญชาติไทย
 • ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จบำนาญอื่นของรัฐ
 • ผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1


 • ต้องไม่อยู่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33/39/40(2)/40(3)
 • ต้องไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ต้องไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


สิทธิที่จะได้รับ

 • อายุ 15-30 ปี รัฐบาลสมทบเงินสะสมเพิ่มให้ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่เกิน 600 บาท/ปี เช่น ออมเงิน 100 บาท/เดือน รับเพิ่ม 50 บาท/เดือน
 • อายุ 30-50 ปี รัฐบาลสมทบเงินสะสมเพิ่มให้ 80 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่เกิน 960 บาท/ปี เช่น ออมเงิน 100 บาท/เดือน รับเพิ่ม 80 บาท/เดือน
 • อายุ 50-60 ปี รัฐบาลสมทบเงินสะสมเพิ่มให้ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่เกิน 1,200 บาท/ปี เช่น ออมเงิน 100 บาท/เดือน รับเพิ่ม 100 บาท/เดือน


ไม่จำเป็นต้องส่งเงินทุกเดือนแล้วแต่สะดวก ขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาท/ปี คำนวณยอดบำนาญได้ที่ : https://chill.travel/2UWDv1W


ตรวจสอบสิทธิได้ที่ : https://chill.travel/3l1fvVO

ช่องทางสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

 • ผ่านเว็บไซต์ : https://eservice.nsf.or.th/member/registration
 • ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำหมู่บ้าน
 • ธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธ.ก.ส., ธอส., ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย
 • คาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม หรือครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ


สอบถามเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ : 02-049-9000

เฟซบุ๊ค : กองทุนการออมแห่งชาติ - กอช.

(ขอบคุณรูปภาพจาก : กองทุนการออมแห่งชาติ - กอช.)