เรือด่วนชวนเที่ยวเกาะเกร็ด เส้นทางกรุงเทพฯ - เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ล่องเรือไหว้พระ เที่ยวชุมชนเกาะเกร็ด เดินทาง 5 ธ.ค.นี้ วันเดียวเท่านั้น ราคาพิเศษ 250 บาท/ท่าน (จากปกติ 499 บาท)บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา ชวนนั่งเรือด่วนปรับอากาศเที่ยวเกาะเกร็ด เส้นทางกรุงเทพฯ - เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ล่องเรือไหว้พระตามวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา และมุ่งหน้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี สัมผัสวิถีชีวิชาวมอญ เดินทาง 5 ธ.ค.นี้ วันเดียวเท่านั้น ราคาพิเศษ 250 บาท/ท่าน (จากปกติ 499 บาท)

 

ออกจากท่าสาทร 8.30 น. ไปไหว้พระและท่องเที่ยว ดังนี้

  • วัดกัลยาณมิตร
  • วัดแดงธรรมชาติ
  • วัดบางจาก
  • เกาะเกร็ด

ออกจากเกาะเกร็ด 16.00 น.

สำรองที่นั่งได้ที่ 0863314215 LINE : @cpxboattour สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Chao Phraya Express Boat - เรือด่วนเจ้าพระยา