หลังที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือ ศบศ. เห็นชอบข้อเสนอโครงการบริหารเศรษฐกิจระยะปานกลางและระยะยาวชุดที่ 2 หนึ่งในโครงการที่ได้รับการพิจารณาส่งเสริม คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองสะอาด โดยมีโครงการ ‘รถแลกแจกแถม’ (รถเก่าแลกรถใหม่ 100,000 คัน)


ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการซากยานยนต์ เพื่อศึกษาให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนวทางมาตรการจัดการซากยานยนต์ภายในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง


เพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดกลไกการจัดการซากยานยนต์อย่างเป็นระบบ และกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งโรงงานรีไซเคิลยานยนต์ และส่งเสริมการลงทุนกิจการโรงงานรีไซเคิลซากรถ และแบตเตอรี่

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวคาดว่า ศบศ. จะพิจารณาโดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.ประชาชนที่นำรถเก่ามากำจัดจะได้รับส่วนลดภาษีไม่เกิน 1 แสนบาท

2.คูปองส่วนลดในการซื้อรถยนต์ใหม่ ที่จะได้รับการสนับสนุนจากค่ายรถยนต์ต่างๆ

3.รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนนำรถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป นำมาแลกสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล

4.จะยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคัน


หากทางโครงการมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไร ทางชิลไปไหนจะนำมาอัปเดตอีกครั้ง