สำหรับใครที่สนใจอยากเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว ชิลไปไหนขอชี้เป้าคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร ‘สตาร์ทอัพ มุ่งสู่ฝัน Startup : Pushing your Dream’ โดย Thai MOOC เน้นการเรียนรู้เพื่อจุดประกายและให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการทำสตาร์อัพได้อย่างถูกวิธี เริ่มสมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 64
คำอธิบายรายวิชา

 • แนะนำสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมีวิธีการดำเนินงานอย่างไร
 • ค้นหาไอเดียนวัตกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำสตาร์ทอัพ 
 • แนะนำการเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์การทำการตลาดอย่างยั่งยืน 
 • ทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด 
 • เสนอเคล็ดลับวิธีการทำสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด อธิบายการวัดผล เครื่องมือ และตัวชี้วัดต่างๆ (Business Model) ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโต


บทเรียน

 • แนะนำตัวก่อนเรียน
 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
 • บทที่ 1 : Startup ไม่รู้จัก ไม่ได้แล้ว
 • บทที่ 2 ปั้นธุรกิจให้ปัง ด้วยพลังไอเดีย
 • บทที่ 3 ธุรกิจไม่พลาด ตอบโจทย์ตลาดแบบมืออาชีพ
 • บทที่ 4 Startup เร่งให้โต
 • บทที่ 5 ธุรกิจดี นักลงทุนแน่น
 • บทที่ 6 The Perfect Pitch พิชิตฝัน
 • แบบสำรวจหลังเรียนออนไลน์ (Post-test)สมัครเรียนได้ที่ : https://lms.thaimooc.org/

วันที่รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 64


เกณฑ์การประเมิน

ผู้เรียนจะต้องได้คะแนนอย่างน้อย ร้อยละ 70 โดยมีการเก็บคะแนน ดังนี้

 • กิจกรรมระหว่างเรียน ร้อยละ 25 - ทดสอบย่อย ร้อยละ 75


คำแนะนำสำหรับผู้เรียน

 • ผู้เรียนควรจัดสรรเวลาในการเข้าใช้ระบบ เพื่อศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมตามโครงสร้างรายวิชา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
 • การเรียนในภาคปฏิบัติการ ผู้เรียนควรทดลองปฎิบัติตามขั้นตอนการแนะนำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด