งานสัปดาห์สะพานแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563กลับมาอีกครั้ง กับงานสัปดาห์สะพานแม่น้ำแคว และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563

ในวันที่ 27 พ.ย. - ธ.ค. 2563