ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เปิดจำหน่ายตั๋วเพิ่มขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่ 921/926 กรุงเทพ- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ เพิ่มตู้โดยสาร จำนวน 3 ตู้  4 วัน เพื่อรองรับประชาชนที่มาเที่ยวชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันที่ 21,22,28,29 พฤศจิกายน 2563


ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง