กรมอุทยานแห่งชาติ ปิดระบบจองบ้านพักออนไลน์ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน 2563กรมอุทยานแห่งชาติ ประกาศ ปิดระบบจองบ้านพักออนไลน์ชั่วคราว เพื่อทำการย้าย server ตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤศจิกายน 2563