หยุดยาวนี้ สนามบินสุวรรณภูมิ ให้จอดรถฟรี 18-23 พ.ย.นี้สนามบินสุวรรณภูมิยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ในช่วงวันหยุด 18-23 พ.ย. 63 พร้อมจัดรถ Shuttle Bus ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างลานจอดรถยนต์ระยะยาวและอาคารผู้โดยสารเพื่ออำนวยความสะดวก