กลับมาอีกครั้ง เทศกาลประจำปีส่งความรักและความสนุก สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7 ชวนทุกคนมาอบอุ่นในลมหนาวส่งท้ายปลายปีโครงการพัฒนาดอยตุง  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานเทศกาลประจำปีส่งความรักและความสนุก “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7” 


 ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
          - สวนแม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสีสัน และสะพานเรือนยอดไม้อันน่าตื่นเต้น
          - หอแห่งแรงบันดาลใจ นิทรรศการถาวร รวบรวมพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและราชสกุลมหิดล
          - พระตำหนักดอยตุง พระตำหนักเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมล้านนา สะท้อนพระราชจริยวัตรเรียบง่ายและพอเพียงของสมเด็จย่า
          - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ กับจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเทือกเขานางนอน
          - การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากหมู่บ้านต่าง ๆ บนดอยตุง
          - การละเล่นฟอร์มูล่าดอย
          - การจำหน่ายสินค้าจากโครงการพัฒนาดอยตุง และสินค้าพื้นเมืองจากชาวบ้าน


พบกันทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2563-เดือนมกราคม 2564


ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย