เตรียมเปิดเขาคิชฌกูฏ 14 ม.ค. - 14 มี.ค. 2564 เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) จันทบุรี เตรียมจัด “งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏประจำปี 2564” ให้พุทธศาสนิกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่บนยอดเขาคิชฌกูฏ ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. - 14 มี.ค. 2564 


โดยทางจังหวัดจันทบุรีจะมีกำหนดการเปิดให้ขึ้นเขาคิชฌกูฏ รวมไปถึงพิธีการต่างๆดังนี้

  • วันที่ 8-12 มกราคม 2564 บวชเนกขัมมะ
  • วันที่ 12 มกราคม 2564 พิธีบวงสรวง ปิดป่า-เปิดงานประเพณีฯ
  • วันที่ 14 มีนาคม 2564 พิธีบวงสรวง เปิดป่า-ปิดงานประเพณีฯ

นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงาน สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือและทำความสะอาดสิ่งต่าง ๆ ด้วยแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และเว้นระยะห่างให้ได้มากที่สุด เพื่อความปลอดภัยจาก Covid 19