กลับมาอย่างยิ่งใหญ่! ‘งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก’ ชมขบวนแห่ยิ่งใหญ่-การแสดงแสงสีเสียง 11-20 ธ.ค.นี้ ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ภายในงาน พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยไฮไลท์จะอยู่ที่การแสดงแสง สี เสียง ประกอบสื่อผสม มีเนื้อหา เทคนิค และวิธีการนำเสนอ การดำเนินเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ที่น่าติดตาม เดินเล่นจับจ่ายช้อปปิ้งในงาน ตื่นตากับขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย 


นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถร่วมแต่งกายด้วยชุดไทย/ผ้าไทย สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อเข้าร่วมงาน ‘ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก’ ในวาระที่อยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 11-20 ธ.ค.นี้ พบกันที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา


ขอบคุณภาพจาก : ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก Ayutthaya World Heritage โดย ประชาสัมพันธ์อยุธยา