ไทยสมายล์ รุกปักธงเมืองท่องเที่ยว เปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ - น่าน ให้บริการบินตรงทุกวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารพร้อมบริการแบบฟูลเซอร์วิส ราคาเริ่มต้นที่ 1,010 บาท/ท่าน/เที่ยว


เพื่อเป็นตอกย้ำมาตรฐานการบินและบริการยอดเยี่ยม พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐมุ่งสู่ความเป็น ‘น่านหนึ่งเดียว’ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมแห่งเมืองน่านนคร รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวน่านและจังหวัดใกล้เคียง

การเปิดเส้นทางใหม่ กรุงเทพฯ-น่าน เป็นการขับเคลื่อนธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์การขยายเส้นทางให้ครอบคลุมหัวเมืองที่สำคัญ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลับมาให้ความสนใจการเดินทางไปสัมผัสกับสถานที่จริงของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือกลับภูมิลำเนา


บินตรงสู่น่าน ในราคาเริ่มต้น 1,010 บาท/ท่าน/เที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว)

  • ฟรี บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
  • ฟรี น้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม
  • ฟรี เลือกที่นั่งได้ ไม่เสียค่าธรรมเนียม


สำรองที่นั่งและเดินทาง : วันนี้เป็นต้นไป

สำรองที่นั่งได้ที่ : www.thaismileair.com


ที่มา : THAI Smile Airways