การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยว พานักท่องเที่ยวนั่ง “รถไฟลอยน้ำ” ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว เดินทางไปสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำหนึ่งเดียวของเมืองไทย ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยผืนน้ำและผืนป่าเขียวชอุ่มสองข้างทาง เส้นทาง กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แบบไปเช้าเย็นกลับ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564 ทั้งหมดรวมจำนวน 19 วันเที่ยวแรกวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 และจะมีการให้บริการในวันที่ 14, 15, 21, 22, 28, 29 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 6, 12, 13, 19, 20 ธันวาคม 2563 และวันที่ 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 มกราคม 2564 


เริ่มจอง : วันที่ 5 พฤศจิกายน

จองได้ที่ : สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ www.railway.co.th


ตารางเดินรถ

เที่ยวไป - ขบวนรถออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 07:10 น.

  • ถึงจุดชมวิว “รถไฟลอยน้ำ” กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขบวนรถจะหยุดกลางสันเขื่อน มีเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมดื่มด่ำกับความงดงาม ตื่นตาตื่นใจประมาณ 30 นาที และเดินทางต่อไปที่สถานีโคกสลุง มีเวลาให้นักท่องเที่ยว ถ่ายภาพ ซื้อสินค้ากลุ่มชุมชนท้องถิ่น อีกประมาณ 30 นาที
  • จากนั้นขบวนรถจะพานักท่องเที่ยวมาที่ตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 11.42 น. นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นรับประทานอาหารกลางวันจากร้านค้าของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น เพลิดเพลินกับกิจกรรมการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนไทยเบิ้ง การแสดง และจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP นั่งรถตัวหนอนชมบรรยากาศบริเวณสันเขื่อนฯ ไปสักการะพระใหญ่ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

เที่ยวกลับ - ขบวนรถออกจากสถานีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 15:30 น. และจะถึงสถานีกรุงเทพ เวลา 18.50 น.


อัตราค่าโดยสาร

1.ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา (พัดลม)

- กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ คนละ 290 บาท (ไป-กลับ)

- สระบุรี/แก่งคอย - โคกสลุง คนละ 110 บาท (ไป-กลับ)

- แก่งเสือเต้น/เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - โคกสลุง คนละ 60 บาท (ไป-กลับ)

-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ คนละ 150 บาท (เที่ยวกลับเที่ยวเดียว)

2.ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 2 (ปรับอากาศ)

- กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ คนละ 490 บาท (ไป-กลับ)

- สระบุรี/แก่งคอย - โคกสลุง คนละ 220 บาท (ไป-กลับ)

- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ คนละ 250 บาท (เที่ยวกลับเที่ยวเดียว)


นอกจากนี้ยังให้บริการตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยสามารถเช่าพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมีอัตราค่าเช่าตู้โดยสาร ไป- กลับ ดังนี้

1.รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถ OTOP Train) จำนวน 2 ตู้ เดินทางได้ จำนวน 110 คน ราคา 51,400 บาท

2.รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถเสบียงครัวร้อน) จำนวน 1 ตู้ เดินทางได้ จำนวน 20 คน ราคา 34,000 บาท

3.รถจัดเฉพาะปรับอากาศ (รถเสบียงครัวเย็น) จำนวน 1 ตู้ เดินทางได้ จำนวน 30 คน ราคา 34,000 บาท

4.รถชุด PRESTIGE ประกอบด้วย ตู้ VIP เดินทางได้ 8 คน/ รถประชุม เดินทางได้ 30 คน/รถประชุมและสันทนาการเดินทางได้ 30 คน ในราคาคันละ 40,000 บาท


ทั้งนี้การเช่ารถประเภทเหมาคันทุกชนิดมีค่าใช้จ่ายของพนักงานควบคุมเครื่องเสียงเพิ่ม อัตราคันละ 1,500 บาท/วัน


สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ก่อนเดินทางล่วงหน้าได้ 30 วัน ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ www.railway.co.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย


ชมบรรยากาศทริปเที่ยวรถไฟลอยน้ำก่อนจองได้เลยจ้า