จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว ที่บริเวณอุโมงค์เชื่อมผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งอุโมงค์น้ำลดจนเข้าสู่ภาวะปกติ และเปิดการจราจรได้ตามปกติทั้ง 2 ช่องทางแล้วเรียบร้อย


ที่มา : สื่อปราจีนบุรี