สิ้นสุดการรอคอย กรมเจ้าท่าอนุมัติเตรียมทดลองวิ่งเรือเฟอร์รี่เส้นทางสัตหีบ-ประจวบฯ-สงขลา ภายในเดือน พ.ย. นี้ ก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าเพื่อกำหนดแนวทางให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ เส้นทางระหว่าง จ.ชลบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-สงขลา โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านวิชาการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด เข้าร่วมประชุมที่กรมเจ้าท่าว่า จากการที่บริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ฯ มีความประสงค์เดินเรือเฟอร์รี่ (บรรทุกรถยนต์และคนโดยสาร) เส้นทางระหว่างท่าเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี-ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์-ท่าเรือเซ้าท์เธิร์น จ.สงขลา
             
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการขนส่งระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ สร้างศักยภาพด้านการแข่งขันและพัฒนาระบบเศษฐกิจในประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดปัญหาการแออัดการจราจร และการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสู่ภาคใต้ตอนบน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการใช้การขนส่งบนท้องถนน 1,130 กม. ใช้เวลาเดินทาง 23-24 ชม. หากใช้การขนส่งทางเรือจะอยู่ที่ 330 ไมล์ทะเล (611 กม.) ใช้เวลาเดินทาง 18-20 ชม.  การเปิดเส้นทางเดินเรือดังกล่าวจึงจะเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและร่นระยะเวลาได้มาก   


สำหรับเส้นทางที่จะให้บริการจากท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ไปยังท่าเรือเซ้าท์เธิร์น โลจิสติกส์ 2009 จ.สงขลา โดยคาดว่าจะสามารถทดลองเปิดบริการได้ภายในเดือน พ.ย. นี้  ก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ


นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสภาพท่าเรือ อาทิ ความยาว ความกว้างของท่าเทียบเรือ รวมถึงการตรวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ และคนประจำเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมการรองรับการให้บริการ รวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการด้วย


ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมเจ้าท่า