นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรกถึงไทยวันนี้!


ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มวีซ่าพิเศษ (Special Tourist VISA : STV) กลุ่มแรกที่เดินทางมาจากนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน จำนวนประมาณ 41 คน บินมาลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ 17.00 น.

โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้ามาต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การบินลงสนามบิน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากนั้นจะเข้ารับการกักตัว 14 วันใน ASQ และ ALSQ เท่านั้น และเมื่อกักตัวครบตามกำหนดแล้ว จึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศต่อได้ อย่างไรก็ตามต้องมีแอปพลิเคชันติดตามตัวไว้ โดยเบื้องต้นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามา เมื่อกักตัวครบ 14 วันแล้ว ส่วนใหญ่แสดงความต้องการไปท่องเที่ยวในประเทศต่อโดยเฉพาะพื้นที่ทะเล


ในส่วนกลุ่มที่ 2 จะเข้ามาในวันที่ 26 ตุลาคม 63 จากนครกว่างโจว ประมาณ 100 ราย บินมาลงที่สุวรรณภูมิเช่นกัน