หลังจากที่หลายพื้นที่ของประเทศไทยประสบกับสภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ ทำให้หลายอุทยานฯ ก็ได้มีประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวเป็นระยะ เนื่องจากสภาพอากาศที่อาจเป็นอันตรายในการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานฯ ที่มีความเสี่ยงล่าสุดวันนี้ ทางอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี ก็ได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณชั่วคราว เนื่องจากสภาพภูมิอากาศผันแปรมีฝนตกหนัก ซึ่งเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะกลับเข้าสู่สถาวะปกติ

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด อุทยานแห่งชาติเอราวัณจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ขอบคุณภาพและที่มาจาก: Facebook อุทยานแห่งชาติเอราวัณ Erawan National Park