ใครวางแผนไปเที่ยวแม่กำปองแต่ไม่มีรถส่วนตัว มาดูวิธีการเดินทางเพื่อวางแผนกันก่อนเดินทาง ล่าสุดมีประกาศเพิ่มรอบรถตู้โดยสารจากเชียงใหม่ไปแม่กำปองแล้ว โดยจะเปิดให้จองตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับการเดินทางไปแม่กำปองจากเชียงใหม่ ไม่มีรถโดยสารสาธารณะอื่นๆ นอกจากรถตู้โดยสารสายเชียงใหม่-น้ำพุร้อนสันกำแพง โดยท่ารถจะอยู่แถวตลาดวโรรส ในตัวเมืองเชียงใหม่ ค่าโดยสารคนละ 150 บาท/เที่ยว

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีรถไปแม่กำปองวันละ 4 เที่ยว ขาไป : รอบเวลา 7.30, 9.30, 11.30, 14.30 น. 

ขากลับ : รอบเวลา 9.20, 11.20, 13.20, 16.10 น. 


ใครจะไปเที่ยวแม่กำปองและเดินทางด้วยรถตู้ สามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ที่ เพจ Facebook : 

รถตู้น้ำพุร้อนสันกำแพง Van transpot to San Kamphaeng Hot Springs