เตรียมพบกับ ‘คลองโอ่งอ่าง’ โฉมใหม่! ที่เหล่าศิลปินได้ช่วยกันเติมสีสันให้สวยงาม กลายเป็น Street Art ภาพวาดริมกำแพง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ที่จะเปิดพื้นที่ให้มีการจำหน่ายสินค้า อาหารต่างๆ รวมถึงมีการแสดงผลงานศิลปะและดนตรี  

เตรียมพบกับถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างเต็มรูปแบบได้ ช้อป ชิม ชิล ชมงานศิลป์ ได้ตั้งแต่วันลอยกระทง 30 ต.ค.นี้


ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์