Fly Fest บางกอกแอร์เวย์ส จัดโปรพิเศษจะไปเที่ยวไหนก็ได้ ราคาเริ่มต้น 890 บาท ช่วงเวลาบินได้ยาวๆ ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 64


  • กรุงเทพฯ - เชียงใหม่/ ภูเก็ต / ตราด / กระบี่
  • เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
  • ภูเก็ต - กรุงเทพฯ / พัทยา(อู่ตะเภา)
  • พัทยา(อู่ตะเภา) - ภูเก็ต
  • กระบี่ - กรุงเทพฯ
  • ตราด  - กรุงเทพฯ


หมายเหตุ :

เที่ยวบินระหว่าง หาดใหญ่ - ภูเก็ต ทำการบินตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 63 เป็นต้นไป

เที่ยวบินระหว่าง พัทยา (อู่ตะเภา) - ภูเก็ต ทำการบินตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 63 เป็นต้นไป

เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - กระบี่ ทำการบินตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 63 เป็นต้นไป


ระยะเวลาจอง : 15 ตุลาคม 63 - 21 ตุลาคม 63

ระยะเวลาเดินทาง : 15 ตุลาคม 63 - 31 สิงหาคม 64

จองได้ที่ : https://bit.ly/3nUpGOA


ฟรี! เลือกที่นั่ง

ฟรี! อาหารบนเครื่อง

ฟรี! เข้าใช้ห้องรับรองบูทีคเลาจ์น**

ฟรี! โหลดกระเป๋า 40 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่และเด็ก***

พิเศษ! งดเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารเมื่อจองตั๋วเครื่องบินผ่านช่องทางเว็บไซต์ bangkokair.com หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771***


หมายเหตุ :

ราคานี้ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารในแต่ละช่องทาง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

**ห้องรับรองบูทีคเล้าจ์นเปิดให้บริการ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ, เชียงใหม่, ภูเก็ต และมุมอาหารว่าง ณ สนามบินสมุย

***สำหรับการเดินทางภายใน 31 ตุลาคม 2563