ภูเก็ตเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังเทศกาลกินเจศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติล็อตแรกที่จะเดินทางเข้ามาหลังเทศกาลกินเจ หรือปลายเดือนตุลาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้


- กรมควบคุมโรค นำรถพระราชทาน จำนวน 3 คัน มาประจำที่อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต สามารถทำ Swab ได้ครั้งละ 3 คน 

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ครั้งละ 2 คน โดยใน 1 นาที สามารถ Swab ได้ครั้งละ 6 คน รวมถึงมีการเตรียมคนนำคัดกรองเข้าระบบตรวจเชื้อ และเข้าสู่โรงแรม Alternative Local State Quarantine (ALSQ) ที่ทางจังหวัดเตรียมไว้

-โรงแรม ALSQ เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีโรงแรม ALSQ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินแล้วกว่า 1,000 ห้อง รวม 9 โรงแรม 


ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19