บอร์ด สปสช. ยกระดับสิทธิบัตรทอง! ชูสโลแกนใหม่ '30 บาทรักษาได้ทุกที่' พัฒนา 4 บริการ  "ผู้ป่วยนอกรักษาหน่วยบริการได้ทุกที่" เตรียมนำร่องในเขต กทม. และปริมณฑล เริ่ม 1 พ.ย. นี้ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  เห็นชอบข้อเสนอ กรณีผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้ โดยดำเนินการเร่งด่วนใน 4 เรื่องด้วยกัน ดังนี้


1. ประชาชนเจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ในระบบบัตรทอง ตามนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” เริ่มต้นได้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นี้ 

นำร่องในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีการเชื่อมต่อข้อมูลคลินิก หมอ ครอบครัว และผู้ป่วยเพิ่มเติม จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน และมีระบบยืนยันตัวตนประชาชนในการรับบริการผ่านบัตรประชาชน 


2. ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว ให้ผู้ป่วยในสามารถรักษาต่อเนื่องได้ทันทีตามการวินิจฉัยของแพทย์โดยไม่ต้องใบส่งตัว ใช้เพียงบัตรประชาชนตรวจสอบตัวตนผู้ป่วย ซึ่งจะนำร่องในพื้นที่เขต 9 นครราชสีมา เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ ส่วนใน กทม. และปริมณฑล จะเริ่ม 1 มกราคม 2564 ก่อนขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไป


3. โรคมะเร็ง ไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม เริ่มในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมทั่วประเทศ ในวันที่ 1 มกราคม 2563

โรคมะเร็งเป็นภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาโดยเร็ว เพื่อไม่ให้อาการลุกลามและมะเร็งบางชนิดยังเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้ โดยผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งจะได้ใบรับรองและประวัติ หรือ Code เพื่อเลือกไปรับบริการที่อื่นผ่าน 3 ช่องทาง

  • สายด่วน สปสช. 1330,
  • แอปพลิเคชัน สปสช. 
  • ติดต่อที่หน่วยบริการโดยตรง เฉพาะที่โรงพยาบาลรักษามะเร็งที่มีความพร้อมเข้าร่วม

โดยให้บริการตามโปรโตคอลรักษามะเร็ง บริการระบบสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) บริการปรึกษาเภสัชกรทางไกล (Tele pharmacy) และการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน (Home Chemotherapy) โดยค่าบริการให้ส่งข้อมูลเบิกจ่ายมายัง สปสช. 


4. ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2564

ประชาชนสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใหม่ได้ทันทีหลังเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ รวมถึงกรณีที่ประชาชนเปลี่ยนหน่วยบริการเองผ่านแอปพลิเคชัน สปสช. โดยหน่วยบริการสามารถพิสูจน์สิทธิและเบิกจ่ายค่าบริการผ่านบัตรประชาชน Smart card 


ที่มา : https://bit.ly/33yzB4n