สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยกเลิกสัญญากับโรงพยาบาลและคลินิค 64 แห่งในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากตรวจพบเจอความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบ จึงทำให้กระทบคนไข้ในกรุงเทพมหานครกว่า 8 แสนคน มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 63 เป็นต้นไป แล้วผู้ใช้บัตรทองที่มีชื่ออยู่ใน 64 คลินิกนี้ต้องทำอย่างไร ชิลไปไหนจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะ
Q : กรณีเป็นผู้ป่วยที่อยู่ใน 64 คลินิกออกจากโครงการเกิดเจ็บป่วยจะต้องทำอย่างไร

A : หากเจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิว่าง (มาตรา 8) เข้ารับบริการหน่วยบริการในโครงการใกล้บ้านได้ทุกแห่งโดยยื่นบัตรประชาชนใบเดียว หรือกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้ใบสูติบัตร ในการเข้ารับบริการ


Q กรณีผู้ป่วยที่มีนัดผ่าตัด คลอดบุตร อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ ฟอกไตด้วยเครื่องเคมีบำบัด หลังจาคลินิกและ รพ. 64 แห่ง ถูกยกเลิกสัญญาจะต้องทำอย่างไร

A : แนะนำติดต่อผ่านไลน์ 1330_2

โดยแจ้ง

1. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ ชื่อ - นามสกุล

2. โรคและประวัติการรักษา

3. ผ่าตัดอะไร มีนัดเมื่อไร

4. ชื่อญาติที่สามารถประสานงานได้ และเบอร์โทร


Q : ผู้ป่วยที่ admit อยู่ในโรงพยาบาล 7 แห่ง ขณะนี้จะต้องทำอย่างไร

A : กรณีที่ผู้ป่วย admit อยู่ในโรงพยาบาล 7 แห่ง สามารถใช้สิทธิได้จนกว่าแพทย์

จะอนุญาตให้กลับบ้าน

เขต 13 รพ.บางไผ่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

เขต 13 รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ พระราม 2

เขต 13 รพ.ปิยะเวทโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

เขต 13 รพ.สุขสวัสดิ์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

เขต 13 รพ.ทั่วไปขนาดเล็กนันอา

เขต 13 รพ.ขนาดเล็กบางขุนเทียน1

เขต 13 รพ.ทั่วไปขนาดกลางโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย


Q : กรณีประชาชนต้องการประวัติรักษาที่คลินิกเดิม แล้วถูกปฏิเสธจะต้องดำเนินการอย่างไร

A : คลินิกต้องให้ประวัติการรักษาตามกฎหมาย แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพราะถือว่าออกจากโครงการแล้ว หากคลินิกหรือหน่วยบริการไม่ให้ประวัติการรักษาตามที่คนไข้ร้องขอ สามารถร้องเรียนที่กองประกอบโรคศิลป์ได้ที่เบอร์ 02-193-7000


Q : กรณีที่ 64 คลินิก ถูกยกเลิกสัญญา จะต้องดำเนินการอย่างไร

A : แนะนำให้ลงทะเบียนทำบัตรทองใหม่ กรณีมีเครือข่ายใกล้บ้านที่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ ซึ่งในระหว่างนี้ สปสช. ได้รับสมัครหน่วยบริการทดแทนกรณีที่ท่านเจ็บป่วย ต้องเข้ารับบริการ สามารถใช้สิทธิที่คลินิกศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.รัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้


Q : ต้องการตรวจสอบสิทธิว่าปัจจุบันมีสิทธิอะไร

กังวลว่าจะอยู่ใน 64 คลินิก

A : สามารถตรวาสอบผ่านช่องทาง ดังนี้

สายด่วน สปสช. 1330 กด 2

Inbox facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Facebook เขต 13 กทม รู้จักสิทธิบัตรทอง

App สปสช. iOS / Android

ไลน์ สปสช. เพิ่มเพื่อน ‘@nhso’

เว็บไซต์ กทม. https://bkk.nhso.go.th


ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ