อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ลงภาพนักทองเที่ยวเข้ามากางเต็นท์ และได้ก่อกองไฟบนสนามหญ้า จนทำให้สนามหญ้าและบรรยากาศของสถานที่เสียหาย จึงได้เน้นย้ำนักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามคำแนะนำของทางอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

(ขอบคุณรูปภาพจาก อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน - Phuphaman National Park)มีข้อมูลการปฏิบัติตนสำหรับการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติมีดังนี้

1.ปฏิบัติตนตามกฏระเบียบของทางอุทยานฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

2.ดูแลรักษาสภาพธรรมชาติให้คงความงดงามตามธรรมชาติมากที่สุด

3.ควรเคารพสิทธิ์ผู้อื่นในการเข้าไปใช้พื้นที่ธรรมชาติร่วมกัน

4.ไม่ส่งเสียงดัง อันจะเป็นการรบกวนผู้อื่นหรือรบกวนความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า

5.การเดินป่าศึกษาธรรมชาติควรเดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ไม่ควรเดินออกนอกเส้นทางเดินถาวร ซึ่งอาจจะไปเหยียบย่ำพืชพรรณหรือสัตว์เล็กๆ

6.ห้ามเก็บ หรือนำออก หรือกระทำการใดๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อสภาพของก้อนหิน พืชพรรณ และ สัตว์ป่า ในเขตอุทยานฯ

7.ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตอุทยานฯ เพราะอาจจะเป็นการนำโรคเข้าไปแพร่ในธรรมชาติหรือในทางตรงกันข้าม ก็อาจจะรับโรคติดต่อจากสัตว์ป่าภายในออกมา

8.ไม่ควรก่อไฟในอุทยานฯ เพราะการก่อไฟจำเป็นจะต้องใช้ฟืนในธรรมชาติและก่อเกิดมลพิษ ปัจจุบันมีเตาน้ำมัน เตาแก๊สสารพัดประโยชน์ขนาดพกพา สามารถใช้การได้ดีและไม่ทำลายธรรมชาติ หรือหากจำเป็นต้องก่อกองไฟจริงๆ ควรก่อในที่ที่ทางอุทยานฯ กำหนด และดับให้เรียบร้อย

9.ไม่ควรนำสิ่งที่จะก่อให้เกิดขยะเข้าไปในอุทยานฯ เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวด กระป๋อง หากนำเข้าไปกรุณาเก็บคืนออกมาให้มากที่สุด

10.เมื่อพบเห็นการกระทำผิดกฏระเบียบอุทยานฯ หรือการกระทำอันเป็นผลกระทบต่อธรรมชาติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เพื่อดำเนินต่อไป

11.ไม่ควรน้ำสุราและของมึนเมาไปดื่มในอุทยานฯ เพราะถือเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทได้

12.ร่วมกันสอดส่องดูแล หรือชักชวนให้เพื่อนฝูง หรือเพื่อนร่วมทาง ช่วยกันดูเลรักษาธรรมชาติ