นายกเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบศ. ได้มีมติเห็นชอบเรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยรัฐจะแจกเงิน 3,000 บาท ให้ผู้เข้าเกณฑ์ 15 ล้านคน ผ่านแอปพลิเคชั่น ‘เป๋าตัง’ เพื่อใช้จ่ายในร้านค้า แผงลอย เป็นการช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย โดยจะเร่งให้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาและสรุปรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดคร่าวๆ ของโครงการดังนี้มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศในครั้งนี้ รัฐจะแจกเงิน 3,000 บาท เพื่อเอาไปใช้จ่ายซื้อของ ซึ่งจะต้องมาลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการลักษณะเดียวกันกับ ‘ชิมช้อปใช้’ โดยมาตรการแจกเงิน 3,000 บาทนี้ จะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน ส่งเสริมการบริโภค และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป ครอบคลุมไปถึงหาบเร่ แผงลอย โดยรัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่าย 50% และจำกัดการใช้จ่ายต่อคนตลอดโครงการ

กลุ่มเป้าหมายของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแจกเงิน 3,000 บาท ทั้งหมด 15 ล้านคน

  • มีสัญชาติไทย
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป


ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

  • ร้านค้าทั่วไป
  • หาบเร่
  • แผงลอย ที่เป็นรายย่อย


เงื่อนไขในการใช้จ่าย

  • ใช้ได้ไม่เกินวันละ 100-250 บาท โดยรัฐจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง
  • ครอบคลุมอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่
  • มีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563


ทางกระทรวงการคลังจะไปจัดทำรายละเอียดเสนอ ศบศ. ครั้งหน้า เพื่อให้เริ่มโครงการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ หากมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรชิลไปไหนจะนำมาอัปเดตต่อไป