ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ประชุมหารือ ร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อม หากมีการเปิดให้กลุ่มเดินทางมาจากต่างประเทศ เข้ามาภูเก็ตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้วางมาตรการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวไว้ ดังต่อไปนี้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต วางมาตรการ ‘4 T Model’ เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวประกอบด้วย

1. T : Target กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

2. T : Testing คัดกรองตรวจหาเชื้อที่ต้นทางที่สนามบินหากไม่พบเชื้อจึงจะออกจากสนามบินได้

3. T : Tracing แอปพลิเคชันติดตามตัวแบบเรียลไทม์

4. T : Treatment ความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์ยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ


โดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญที่ควรปฏิบัติเพื่อให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 คือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ไม่สัมผัสใกล้ชิดกัน จะเป็นมาตรการที่ทำให้ทุกคนปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19


ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19ปชส. จังหวัดภูเก็ต