1 ตุลาคม นำร่อง ‘ภูเก็ตโมเดล’ จุดแรกรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ให้จำกัดอยู่ในพื้นที่ เป็นเวลา 14 วัน และจะให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากไม่พบเชื้อก็จะอนุญาตให้เดินทางไปท่องเที่ยวที่อื่นได้ อย่างไรก็ตามต้องทำที่ภูเก็ตโมเดลก่อนเพื่อประชาสัมพันธ์ และสิ่งสำคัญต้องถามประชาชนในพื้นที่ว่า พอใจยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ และหารือถึงความพร้อมต่างๆ ด้วย‘ภูเก็ตโมเดล’ จะเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่กำหนดพื้นที่ให้ท่องเที่ยวแบบจำกัด เช่น หาดป่าตองสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียง จะปิดพื้นที่ในรัศมี 1 กิโลเมตร ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปอยู่เป็นเวลา 14 วัน เมื่ออยู่ครบจะมีการตรวจเชื้อโควิด-19 ถ้าผลไม่พบเชื้อนักท่องเที่ยวคนนั้นจะสามารถออกจากพื้นที่จำกัดท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นภายในจังหวัดภูเก็ตได้ แต่หากต้องการจะเดินทางไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย ต้องอยู่ในสถานที่จำกัดอีก 7 วันรวมเป็น 21 วัน และจะมีการตรวจเชื้ออีกครั้ง ก่อนอนุญาตให้ออกไปท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ ได้ ดังนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องตรวจเชื้อ 3 ครั้ง ถ้าต้องการไปจังหวัดอื่นนอกจากภูเก็ต แต่ถ้าอยู่ท่องเที่ยวเฉพาะในภูเก็ตก็จะตรวจ 2 ครั้ง


นอกจากนักท่องเที่ยวต้องอยู่ในพื้นที่จำกัดแล้ว เจ้าหน้าที่โรงแรม เจ้าหน้าที่ร้านอาหารทุกคนต้องห้ามออกนอกพื้นที่ตลอดเวลาที่อยู่กับนักท่องเที่ยวและเข้าตรวจหาเชื้อเช่นกันเพื่อสร้างความมั่นใจ

อย่างไรก็ตามต้องทำที่ภูเก็ตโมเดลก่อนเพื่อประชาสัมพันธ์ และสิ่งสำคัญต้องถามประชาชนในพื้นที่ว่า พอใจยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ ถ้าคนในพื้นที่ไม่รับจะไม่นำนักท่องเที่ยวไปเด็ดขาด


โดยวันที่ 5-6 กันยายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะลงพื้นที่ภูเก็ต ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย ช่วยกันสำรวจพื้นที่ภูเก็ตว่าจะสามารถทำเป็นโมเดลนำร่องได้หรือไม่


นอกจากนี้เตรียมผลักดันที่เที่ยวในจังหวัดอื่นๆ ให้ได้เหมือนภูเก็ตโมเดลด้วยเช่นกัน โดยมีทั้ง 6 ภูมิภาค หรือ 6 จังหวัดเมืองหลัก เช่น ภาคเหนืออาจเป็นเชียงใหม่ เชียงราย, ภาคอีสาน จ.อุบลราชธานี หรืออุดรธานี, ภาคตะวันออก จ.จันทบุรี ระยอง, ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี กาญจนบุรี, ภาคใต้ มีภูเก็ตโมเดลแล้ว อาจเป็นกระบี่ หรือสุราษฎร์ธานี และภาคกลางที่กทม. ก็ต้องรอติดตามกันต่อไป


ที่มา : WorkpointTODAY