How To เปลี่ยน iPhone เป็นแว่นขยาย เอาไว้ซูมดูสิ่งของหรือตัวหนังสือที่เล็กๆ เช่น ฉลากยา หรือตัวหนังสือที่เล็กมากๆ ไม่ต้องเพ่งให้ปวดตา ซึ่งเป็นหนึ่งในฟังก์ชันดีๆ จาก iPhone ต้องตั้งค่ายังไงมาดูเลย


1.ไปที่ ตั้งค่า > เลือก ศูนย์ควบคุม

2.กดปุ่มบวก (+) สีเขียวที่ตัวเลือก แว่นขยาย


3.กดปุ่มโฮมออกจากเมนู > เปิด ศูนย์ควบคุม จะเจอตัวเลือก แว่นขยาย

4.สามารถปรับได้ว่าอยากขยายมากน้อยแค่ไหน หรือจะเปิดแฟลชเพิ่มความสว่างก็ได้ด้วย


หลังจากนี้เมื่อเจอตัวอักษรที่เล็กมากๆ ก็นำฟังก์ชันตัวช่วยนี้มาใช้ได้ ไม่จำเป็นต้องเพ่งให้ปวดตา โดยการขยายแบบนี้สามารถขยายได้ชัดเจนกว่าการซูมในกล้องอีกนะ