กรมการท่องเที่ยวเตรียมเสนอต่อ ศบค. ให้เปิดแหล่งท่องเที่ยว 5 เกาะ ในหวัดภูเก็ต, กระบี่ และสุราษฎร์ธานี นำร่องในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ในรูปแบบ New Normal รองรับมาตรการผ่อนคลาย ซึ่งอยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ซึ่งการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในรูปแบบ New Normal มีการกำหนดพื้นที่นำร่องแหล่งท่องเที่ยว 5 เกาะ ได้แก่เกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต, เกาะพีพี จังหวัดกระบี่, เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยหลักในการเตรียมความพร้อมก็จะเป็นเรื่องของข้อกำหนดต่างๆ แนวทางการปฏิบัติ ตั้งแต่การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตลอด 14 วัน การกักตัว เส้นทางท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย และรวมถึงรายละเอียดที่รัดกุมที่สร้างความมั่นใจเพียงพอว่าจะสามารถควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ แต่จะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเสนอไปยังกรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลเสนอ ศบค. พิจารณา ก่อนลงมาตรวจสอบความพร้อมในลำดับต่อไป


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://bit.ly/31SyYk2