หลังจากที่ ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท สำหรับผู้มีรายได้ประจำ เพื่อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นกู้จำนวนมาก แต่พบว่ามีผู้ยื่นกู้ไม่ผ่านเกณฑ์หรือคุณสมบัติไม่ตรง และไม่มาติดต่อธนาคารตามที่ได้แจ้งข้อความผ่าน SMS จึงทำให้ยังมีวงเงินอยู่อีกจำนวนหนึ่งธนาคารออมสินจึงเปิดให้บริการสินเชื่อนี้อีกครั้ง พร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการเปิดให้ยื่นเรื่องออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะปล่อยให้กู้ในวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี โดยจะเปิดให้บริการไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นี้

คุณสมบัติผู้กู้

- ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

- ได้รับผลกระทบ เช่น ตกงาน ถูกลดเงินเดือน ขาดรายได้ เป็นต้น

- สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้

- มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

- สัญชาติไทย

- มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้

- มีเอกสารทางการเงินเป็นรายงานการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) 1 เดือนล่าสุด ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน หรือใช้เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  GSB Society

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สถานทูตจีนพร้อม ! เปิดให้จองคิวยื่นวีซ่าออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป : https://www.chillpainai.com/scoop/12159

เกาะญวน แลนด์มาร์คแห่งใหม่นครสวรรค์ สวยเหมือนอยู่ต่างประเทศ : https://www.chillpainai.com/scoop/12145