ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเผย ยอดคงค้างเงินรับฝากแยกตามขนาดและอายุของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ ล่าสุดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ที่มีจำนวน 102,740,281 บัญชี คิดเป็นเงินฝากทั้งหมด 14,453,900 ล้านบาท

โดยคนไทยส่วนใหญ่มีเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาท จำนวน 88,981,418 บัญชี คิดเป็น 86.61% ต่อบัญชีเงินฝากทั้งประเทศ


- เงินฝากเกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 4,219,331 บัญชี คิดเป็น 4.11% ต่อบัญชีเงินฝากทั้งประเทศ

- เงินฝากเกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท จำนวน 1,455,926 บัญชี คิดเป็น 1.42% ต่อบัญชีเงินฝากทั้งประเทศ

- เงินฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท จำนวน 1,539,970 บัญชี คิดเป็น 1.50% ต่อบัญชีเงินฝากทั้งประเทศ

- เงินฝากเกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท จำนวน 12,338 บัญชี คิดเป็น 0.01% ต่อบัญชีเงินฝากทั้งประเทศ

แล้วเพื่อนๆ มีเงินฝากอยู่ในสัดส่วนไหนกันบ้างคะ?

ขอบคุณที่มาจาก : https://bit.ly/3g0wUfT

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แนวโน้มการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย หลังโควิด-19 คลี่คลาย : https://www.chillpainai.com/scoop/12128

บทสรุป โควิด-19 กับผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย : https://www.chillpainai.com/scoop/12113