เริ่มแล้ววันนี้กับ แคมเปญ Holiday for Heroes จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบของขวัญทริปเที่ยวฟรีให้กับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ‘ฮีโร่’ ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถาบันทางการแพทย์ทั้งรัฐและเอกชน โดย ททท. เตรียมของขวัญให้ “ฮีโร่”  จำนวน 5,000 คน ได้สิทธิ์เลือก 3 รายการฟรี ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบิน 1 ใบ โรงแรมที่พัก 1 คืน แพ็กเกจทัวร์/กิจกรรมท่องเที่ยว 1 ใบ ทั่วประเทศไทย รวมมูลค่า 8,000 บาทของขวัญที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดสรรไว้มี 3 รายการดังนี้

1.บัตรโดยสารเครื่องบิน 1 ใบ

2.โรงแรมที่พัก 1 คืน

3.แพ็คเกจทัวร์/กิจกรรมท่องเที่ยว 1 ใบ ทั่วประเทศไทย


ลงทะเบียนได้ที่ : https://holiday-forheroes.com/

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กรกฎาคม 2563

เริ่มเลือกสินค้า/บริการฟรี ได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม - 15 สิงหาคม 2563


คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

1.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถาบันทางการแพทย์ทั้งรัฐและเอกชน ทั่วประเทศ

2.ต้องมีบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน หรือ บัตรประจำตัวที่ออกโดยโรงพยาบาลที่สังกัด

3.ผู้ที่มีสัญชาติไทย และ อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียน


ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.ฮีโร่จากทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศกรอกข้อมูลลงทะเบียนที่เว็บไซต์โครงการฯ www.holiday-forheroes.com

2.โครงการฯ จับฉลากเลือกฮีโร่ผู้โชคดีที่ได้รับของขวัญจำนวน 5,000 คน (จับอันดับสำรองไว้อีก 500 คน)

3.โครงการฯ ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของฮีโร่ทั้ง 5,000 คน (หากพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้องจะมอบของขวัญให้อันดับสำรอง)

4.โครงการฯ จะแจ้งวัน, รอบและลิงก์ในการเข้าเลือกของขวัญให้ฮีโร ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไ- โดยจะส่งข้อมูลไปที่ SMS/E-Mail ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2563