สำหรับใครที่ต้องการไปศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น โอกาสมาถึงแล้ว ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho (MEXT) Scholarship ได้มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน (ค่าเล่าเรียน, เงินรายเดือน, ตั๋วเครื่องบิน) ให้แก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ปริญญาตรีส่งเอกสารภายใน 22 กรกฎาคม ปริญญาตรีโท, ปริญญาตรีเอก รอประกาศเปิดรับสมัคร 3 ส.ค. 63สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครชาวไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาที่สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น โดยมีทุนทั้งหมด 7 ประเภท ดังต่อไปนี้

1.ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students) คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น

2.ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น

3.ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students) คัดเลือกนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่น

4.ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students) คัดเลือกครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อไปฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

5.ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค (College of Technology Students) คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคที่ญี่ปุ่น

6.ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students) คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่น

7.ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders' Program (YLP) คัดเลือกข้าราชการสามัญ หรือผู้ทำงานในสังกัดหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น และเป็นผู้ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศไทย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น : https://bit.ly/3jl9iV4


ผู้สมัครต้องส่งเอกสารสมัครมาถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ภายในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. โดยจะเปิดรับใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น

ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3jilGoW


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา : โทร. 02-207-8504 และ 02-696-3004 ในวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 052-012500 ต่อ 190