สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ลงพื้นที่รื้อรีสอร์ทบนดอยม่อนแจ่มทั้งหมดจำนวน 29 แห่งแล้ว เนื่องจากมีการรุกล้ำพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ อีกทั้งยังพบพฤติกรรมการถือครองแบบตัวแทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)พร้อมหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพรภาคเหนือ) ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงใหม่ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงใหม่ และลำพูน ภายใต้การอำนวยการจากนายอำเภอแม่ริม ได้ทำการรื้อถอนบ้านพัก และรีสอร์ท ตามมาตรา 25 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ริม) (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) ต.แม่แรม และ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 


ซึ่งในการรื้อถอนนี้เป้าหมายเบื้องต้นทั้งหมดมีจำนวน 29 ราย ที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี เพราะมีการปลูกสร้าง อาคาร รีสอร์ท ที่พัก รุกล้ำเพิ่มเติมในเขตป่าสงวนแห่งชาติเกินความจำเป็น ผิดเงื่อนไขการใช้ที่ดิน มีการบุกรุกใหม่ มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ และพบพฤติกรรมการถือครองแบบตัวแทนหรือนอมินีจึงต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามาดำเนินการ

ในส่วนชาวบ้านที่เหลือกว่า 80 รายนั้น ทางป่าไม้ระบุว่า จากการตรวจสอบพบเป็นผู้ครอบครองเดิม บางรายที่ปลูกสร้าง อาคาร ที่พัก รีสอร์ท ไม่เป็นไปตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.โรงแรม, พ.ร.บ.อาคาร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ทั้งนี้สำหรับผู้ประกอบการที่พัก รีสอร์ท ที่ยังมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ นั้น ทางคณะทำงานจัดระเบียบม่อนแจ่ม เชียงใหม่ได้ติดตามความเคลื่อนไหว และแจ้งเตือน กลุ่มที่กระทำความผิด จะมีการสอบสวน รวบรวมหลักฐานตามขั้นตอนเพื่อป้องกันข้อโต้แย้ง และทำความเข้าใจ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการให้ชาวบ้านเข้าใจ ซึ่งทุกพื้นที่ป่านั้นหากมีการฝ่าฝืนกระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 


ขอบคุณที่มา:

เชียงใหม่นิวส์ Chiang Mai News