ภาพรวมการท่องเที่ยวอุทยานเมื่อวันหยุดยาว 4 วันที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครองแชมป์อับดับ 1 นักท่องเที่ยวมากที่สุดกว่า 45,000 คน พบปัญหานักท่องเที่ยวจองผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ แต่ไม่มา ทำให้คนอื่นหมดโอกาสจองโฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยภาพรวมการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว 4 วันที่ผ่านมาว่า ในระหว่างวันที่ 4 -7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของกรมอุทยานเป็นจำนวนมาก สำหรับอุทยานแห่งชาติที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็นอันดับ 1 ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กว่า 45,000 คน แต่ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่อยู่ที่ 5,000 คน ซึ่งเมื่อครบตามกำหนดนักท่องเที่ยวต้องรอให้นักท่องเที่ยวท่านอื่นออกจากพื้นที่ก่อนจึงจะสามารถเข้าเที่ยวชมในพื้นที่ได้


เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องลงทะเบียนจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ  แต่พบปัญหา คือนักท่องเที่ยวที่จองผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ แต่ไม่เดินทางมาท่องเที่ยว และไม่มีการกดยกเลิกในระบบทำให้นักท่องเที่ยวหลายท่านไม่สามารถจองผ่านระบบได้


จึงฝากถึงนักท่องเที่ยวเมื่อลงทะเบียนแล้วก็ควรเดินทางมาท่องเที่ยว หรือหากไม่แน่ใจก็ยังไม่ควรลงทะเบียน เพื่อไม่ให้เสียโอกาสนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ ที่อยากเดินทางมาเที่ยวจริงๆ


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


รายชื่ออุทยานที่เปิด : เช็กรายชื่ออุทยานที่จะเปิดวันที่ 1 กรกฎาคม มีที่ไหนเปิดบ้าง?